Ansökan om tillstånd angående uppträdande och repetition
- inom kulturell eller konstnärlig verksamhet
- sport- och reklamevenemang
enligt (AFS 2012:3) om minderårigas arbetsmiljö

 
Ansökan gäller


Uppgifter om arbetsgivaren
  • Organisationsnummer


  • Hämta företagsnamnet med hjälp av ert organistationsnummer.

  •  
    Telefonnummer där kontaktpersonen kan nås

Denna ansökan gäller
  •  

Arbetsuppgifter / arbetstider  
Beskriv detaljerat:
Arbetsuppgifter, dagar, arbetstider och raster.

Adresser/platser där arbetet skall utförasDe minderåriga som ansökan gäller
Namn Födelsedatum
(ÅÅÅÅ-MM-DD)


Ladda upp en deltagarlista som bilaga
OBS! Tillåtna filformat är pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpg, tif och png. Max 20Mb.

Besvara dessa frågor
Finns det ett introduktionsprogram?


Har vårdnadshavaren lämnat medgivande till arbete för minderårig som är under 16 år eller som har skolplikt?


Har vårdnadshavaren fått information om skyddsförhållanden på arbetsplatsen (gäller minderårig som är under 16 år eller som har skolplikt)?

Har ni genomfört en riskbedömning?Utförs arbetet under ledning och tillsyn av en person som har fyllt 18 år och som har kunskap om arbetet?

SkyddsombudHar skyddsombud informerats?  

Namn och fullständig adress till skyddsombud


Övrigt